O společnosti

ospolecnosti01.jpg

Firma byla založena v roce 1992 s deseti zaměstnanci. Postupným nárůstem kvalifikovaných pracovníků se rozrostla na stávajících 70 kmenových pracovníků. Současně došlo k navýšení vozového parku tak, aby jeho kapacita splňovala nejnáročnější přepravní požadavky zákazníků. V majetku jsou kolová a pásová vozidla, dozery, vibrační válce a nakladače, valníkové a sklopné návěsy na přepravu sypkých materiálů, návěs s hydraulickou rukou, autojeřáby, vozidla na přepravu kontejnerů, speciální podvalníky na přepravu nadrozměrných nákladů včetně doprovodných vozidel, drtička a třídička stavebního odpadu a další potřebná malá mechanizace.


Převažujícím předmětem stavební činnosti je realizace dopravních a vodohospodářských staveb:

 • výstavba a opravy vozovek a zpevněných ploch chodníků a silničních objektů
 • stavba a obnova rybníků, revitalizace území
 • údržba a čištění toků
 • sanace sesuvů, opěrné zdi

Dále zajišťujeme stavby inženýrské a pozemní:

 • kanalizační, vodovodní řády a přípojky
 • plynovody, kabelové trasy
 • demolice objektů,stavby a rekonstrukce bytových, občanských a průmyslových staveb
 • drcení a recyklace stavebních sutí mobilní drtičkou a třídičkou

Předmět činnosti v oblasti dopravy:

 • Silniční motorová doprava nákladní.
 • Speciální doprava nadrozměrných nákladů.
 • Zajištění technických doprovodů nadměrných přeprav včetně zabezpečení průjezdnosti trasy a přepravního povolení.
 • Mezinárodní kamionová doprava.
 • Přeprava sypkých materiálů.
 • Jeřábové práce.
 • Pojištění odpovědnosti dopravce dle CMR
 • Vytěžování a zasílatelství.

Naše společnost je certifikována pro systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:1999

Na prvním místě našeho zájmu stojí spokojený zákazník, kterému poskytujeme kvalitní a komplexní služby ve všech oblastech stavebních prací a oblastech silniční přepravy za konkurenceschopné ceny. Kvalifikovaný tým odborníků s pomocí dlouholetých zkušeností, vlastní přepravní techniky a stavebních strojů najde a zrealizuje nejvhodnější způsob k uspokojení všech reálných požadavků našich zákazníků.

objednavka.gif